Bli kvitt fukt i ditt golv 

Är du orolig för att fukten i ditt golv kommer att leda till skador? Med en sorptionsavfuktare från Acetec garderar du dig mot ovälkomna överraskningar.

Från 1950-talet och framåt blev det vanligt att man till husgrund använde sig av en betongplatta på marken i byggdes. Tekniken var från början inte tillräckligt utvecklad, vilket har lett till stora skador på golv i fastigheter från denna tid. Väta har under åren vandrat upp från marken, bildat fukt i golv och medfört att golvbeläggningar släppt eller missfärgats.

Även dagens moderna vattenuppvärmda golv kan skadas av fukt om de inte sköts korrekt. En otillräcklig uppvärmning leder till att kondens bildas under golvet och det kan i sin tur medföra allvarliga fuktskador.

Skydda dig från fukt i ditt golv genom att använda en effektiv och energisnål avfuktare från Acetec.

Information

Öppettider

07:00 - 16:00

Lunchstängt

12:00 - 13:00

Webshop

Kontaktcenter

Kundservice

Modellguiden

EvoCloud

Cookie-inställningar