Varför Acetec avfuktare? 

En fördel med Acetec PD avfuktare finns mot avfuktare med rotor. 

Avfuktare konstrueras alltid med rätt process (torrluft) och regenereringsflöde, volym på sorptionsmaterial och regenereringseffekt under ett visst förhållande.

Om man ändrar något av dessa så ändrar man också funktionen, kapaciteten och energieffektivitet osv. Får man mindre torrluft pga långa kanaldragningar så ändras balansen mellan dessa viktiga parametrar för bästa funktion. På rotoravfuktare så får man alltså mer regenereringsluft när torrluften minskar på grund av långa kanaler (högre tryckfall) och på så sätt obalans. Trycket i avfuktaren ändras så att torrluftsflöde förs över till regenereringssidan och skapar denna obalans. Därav anger ibland andra tillverkare en maxlängd på torrluftslangen till 3 meter.

På PD avfuktare så sker detta i två faser och är därför skapas inte denna obalans på samma sätt. Regenereringsflödet är oförändrat i regenereringsfasen men i torrluftsfasen ändras givetvis torrluftsflödet med högre tryckfall. Förändring i torrluftsmängd påverkar kapaciteten men inte så mycket. Att dra 15m slang på de nedre anslutningarna och 6m på den övre fungerar mycket bra och påverkar knappt kapaciteten.

Acetec avuktare EvoDry PD
Information

Öppettider

07:00 - 16:00

Lunchstängt

12:00 - 13:00

Webshop

Kontaktcenter

Kundservice

Modellguiden

EvoCloud

Cookie-inställningar