Cookie-inställningar
user Created with Sketch. heart_solid Created with Sketch.
0 shopping_cart Created with Sketch.
 • iconfinder_chevron-right_293665 Created with Sketch. Information
 • check Created with Sketch. Fraktfritt över 5000
 • check Created with Sketch. Leverans inom 3 - 5 dagar
 • check Created with Sketch. Gratis returer

3 års garanti

Den 3-åriga garantin omfattar Acetec EvoDry 6H, PD, RD och Pro-serien.

Gäller EJ PDX400 som har 2 års garanti.

Garantivillkor Acetec avfuktare

Allmänt

 1. Dessa garantivillkor gäller för Acetec avfuktare i Sverige.
 2. Garanti gäller från inköpsdatum.
 3. Vid åberopande av garanti ska inköpsdatum samt serienummer på produkten kunna påvisas och levereras till Acetec utan kostnad. 
 4. Produkten har en garantiperiod om totalt 3 år från inköpsdatum.

Undantag

Garanti gäller inte vid eller för:

 • Slitagedelar omfattas av 2 års garanti. Slitagedelar: Drivremmar, tätningar, lager.
 • Komponenter såsom filter som kan anses som förbrukningsartiklar under produktens normala livscykel.
 • Felaktigheter som orsakats av felaktig skötsel, fel spänning, fel strömart, felaktig inkoppling, blixtnedslag, yttre åverkan, fuktskador
 • Transportskador. Transportskador ska av mottagare meddelas direkt till transportbolag.
 • Fel till följd av felaktig installation, hantering, underhåll, reparation eller förvaring som avviker från våra instruktioner eller strider mot branschpraxis.
 • Fel som orsakats av användare, installationsanläggning eller miljö där produkten används.
 • Normalt slitage eller estetiskt fel som ej påverkar funktion och prestanda.
 • Fel orsakade av ej injusterade driftsinställningar som är viktiga för funktionalitet.

Garantireparationer

 • Vid garantireparation skickas avfuktare till vår fabrik för reparation. Vid annan överenskommelse dvs reparation på plats hos kund gäller nedan punkt 2 till 5. Kostnader för reparation på plats hos kund tillkommer.
 • Vid reparation ska personal ges erforderlig tid och fritt tillträde till produkten.
 • Garantireparationer tillhandahålls av vår personal eller av oss godkänd servicepersonal.
 • Beställare av reparation ska till vår personal leverera kontaktuppgifter till arbetsställe.
 • Garantireparationer kan komma att faktureras beställare om reparation visas ej falla inom ramen för dessa garantivillkor eller om erforderlig tid och fritt tillträde till produkten ej ges.

Ansvarsbegränsning

Garanti är begränsad till nödvändiga åtgärder till rimliga kostnader som förhandsgodkänts av Acetec.
Acetec ansvarar inte för kostnader till följd av demontering, installation eller transport av produkten.
Acetec ansvarar inte för kostnader såsom merkostnader vid skada, driftsstörningar eller ökade driftskostnader.
Acetec ansvarar inte för indirekta kostnader, följdkostnader eller följdskador inklusive produktions-
avbrott, förlust av omsättning, utebliven vinst, personskador eller egendomsskador.