Cookie-inställningar
user Created with Sketch. heart_solid Created with Sketch.
0 shopping_cart Created with Sketch.
 • iconfinder_chevron-right_293665 Created with Sketch. Information
 • check Created with Sketch. Fraktfritt över 5000
 • check Created with Sketch. Leverans inom 3 - 5 dagar
 • check Created with Sketch. Gratis returer

5 års garanti 

Garantin omfattar ventilationsaggregat A70T, A110T, A170T, A230T, A390T, A50S, A100S, A200S, A250S, A400S, A590T, A890T, A600ST, A900ST, A1 och A2 tillverkade från och med 1 Juni 2012.

Allmänt

Dessa garantivillkor gäller för Acetec ventilationsaggregat i Sverige.

 1. Garanti gäller från inköpsdatum.
 2. Vid åberopande av garanti ska inköpsdatum samt serienummer på produkten kunna påvisas och levereras till Acetec utan kostnad. 
 3. Produkten har en garantiperiod om totalt 5 år från inköpsdatum där material och arbetskostnad ingår år 1 och år 2, resterande år 3 till år 5 så ingår endast leverans av erforderligt material.

Undantag

Garanti gäller inte vid eller för.

 1. Transportskador.
 2. Fel till följd av felaktig installation, hantering, underhåll, reparation eller förvaring som avviker från våra instruktioner eller strider mot branschpraxis.
 3. Komponenter såsom filter, drivremmar, tätningar mm som utsätt för normalt slitage och kan anses som förbrukningsartiklar under produktens normala livscykel.
 4. Skador eller fel som kan uppkomma till följd av åsknedslag, överspänning, brand, vattenskador mm, och som kan anses utgöra force majeure.
 5. Fel som orsakats av användare, installationsanläggning eller miljö där produkten används.
 6. Normalt slitage eller estetiskt fel som ej påverkar funktion och prestanda.
 7. Fel orsakade av ej injusterade driftsinställningar som är viktiga för funktionalitet. Såsom tex luftflöde, frysvaktsinställningar.

Garantireparationer ingående under år 1 och 2

 1. Vid reparation ska personal ges erforderlig tid och fritt tillträde till produkten.
 2. Garantireparationer tillhandahålls av vår personal eller av oss godkänd servicepersonal.
 3. Beställare av reparation ska till vår personal leverera kontaktuppgifter till arbetsställe.
 4. Garantireparationer kan komma att faktureras beställare om reparation visas ej falla inom ramen för dessa garantivillkor eller om erforderlig tid och fritt tillträde till produkten ej ges.

Ansvarsbegränsning

Garanti är begränsad till nödvändiga åtgärder till rimliga kostnader som förhandsgodkänts av Acetec.
Acetec ansvarar inte för kostnader till följd av demontering, installation eller transport av produkten.
Acetec ansvarar inte för tredje parts kostnader såsom merkostnader vid skada, driftsstörningar
eller ökade driftskostnader.
Acetec ansvarar inte för indirekta kostnader, följdkostnader eller följdskador inklusive produktions-
avbrott, förlust av omsättning, utebliven vinst, personskador eller egendomsskador.
Klicka här för att registrera din produkt.