Cookie-inställningar
user Created with Sketch. heart_solid Created with Sketch.
0 shopping_cart Created with Sketch.
 • iconfinder_chevron-right_293665 Created with Sketch. Oplysninger
 • check Created with Sketch. Direkte fra producenten
 • check Created with Sketch. Levering inden for 5 - 7 dage
 • check Created with Sketch. Fri retur

5 års garanti 

Garantien omfatter ventilationsaggregaterne A70T, A110T, A170T, A230T, A390T, A50S, A100S, A200S, A250S, A400S, A590T, A890T, A600ST, A900ST, A1 og A2 fremstillet fra 1. juni 2012. Klik her for at registrere dit produkt.

Generelt

Disse garantivilkår gælder for Acetec-ventilationsaggregater i Sverige.

 1. Garantien gælder fra købsdatoen.
 2. Vil man gøre brug af garantien, skal købsdato og produktets serienummer påvises og oplyses til Acetec uden omkostninger. 
 3. Produktet har en garantiperiode på i alt 5 år fra købsdatoen, hvor materialer og arbejdsomkostninger indgår i år 1 og år 2, det resterende af år 3 til år 5 indgår også levering af det nødvendige materiale.

Undtagelser

Garantien gælder ikke ved:

 1. Transportskader.
 2. Fejl som følge af fejlagtig installation, håndtering, vedligeholdelse, reparation eller opbevaring, der afviger fra vores instruktioner eller strider mod teknisk praksis.
 3. Komponenter som filtre, drivremme, forseglinger m.m., som er genstand for normal slitage og kan betragtes som forbrugsvarer under produktets normale livscyklus.
 4. Skader eller fejl forårsaget af lynnedslag, overspænding, brand, vandskader osv, og som kan opfattes som force majeure.
 5. Fejl forårsaget af brugere, installationsvirksomhed eller af det miljø, hvor produktet anvendes.
 6. Normal slitage eller æstetiske fejl, der ikke påvirker funktion og ydeevne.
 7. Fejl forårsaget af ikkejusterede driftsindstillinger, der er vigtige for funktionaliteten. Såsom luftstrømme og frostvagsindstillinger.

Garantireparationer inkluderet de første to år

 1. Ved reparation skal personalet have den nødvendige tid og fri adgang til produktet.
 2. Garantireparationer leveres af vores personale eller af servicepersonale godkendt af os.
 3. Personen, der bestiller reparationen, skal give vores personale kontaktoplysninger til arbejdspladsen.
 4. Kunden kan blive opkrævet betaling for garantireparationer, der ikke falder ind under disse garantivilkår, eller hvis den nødvendige tid og fri adgang til produktet ikke er givet.

Ansvarsbegrænsning

Garantien er begrænset til nødvendige foranstaltninger til rimelige omkostninger, der er forhåndsgodkendt af Acetec.
Acetec er ikke ansvarlig for omkostninger som følge af demontering, installation eller transport af produktet.
Acetec er ikke ansvarlig for tredjepartsomkostninger eller ekstra omkostninger i tilfælde af skade, driftsforstyrrelser
eller øgede driftsomkostninger.
Acetec er ikke ansvarlig for indirekte omkostninger, følgeomkostninger eller følgeskader, herunder produktions-
afbrydelser, tab af omsætning, tab af fortjeneste, personskade eller skade på ejendom.
Klik her for at registrere dit produkt.