eks. moms Inkl. moms

 

 

Eurovent Certita Certification

Pålitelige produktytelsesdata for energieffektive bygninger

 

 

Acetecs luftbehandlingsenheter for boliger har blitt sertifisert av Eurovent Certita Certification siden 2021.

Eurovent -sertifisering sikrer at våre tekniske data og informasjon samsvarer med virkeligheten. Dette betyr at du som kunde kan stole på at de tekniske dataene vi presenterer i dokumentasjonen vår er i samsvar med det vi lover.