eks. moms Inkl. moms

Garanti AG20

 

Generelt

Garantien dekker Acetec-produkter

Avfuktere 3 års innskuddsgaranti, 2 år på slitedeler * 1, * 3
Luftrenser 3 års innskuddsgaranti, 2 år på slitedeler * 1
Ozongenerator 3 års innskuddsgaranti, 2 år på slitedeler * 1
Ventilasjonsaggregat 5 års garanti (2 års arbeid og materialgaranti + 3 års materialgaranti)
Andre produkter  Acetec gir samme garanti som leverandør av det kjøpte produkt (kjøkkenvifte, vann spoler, etc.) eller to år, avhengig av hva som er lengst.
 1. Garantien gjelder fra kjøpsdato.
 2. Når du påberoper deg en garanti, må kjøpsdatoen og serienummeret til produktet kunne presenteres og leveres til Acetec uten kostnad.

Garantien gjelder ikke for eller på:

 1. Slitasjedeler dekkes av 2 års garanti. Bruk deler: Drivbelter, tetninger, lagre.
 2. Komponenter som filtre som kan betraktes som forbruksvarer i løpet av produktets normale livssyklus.
 3. Feil forårsaket av feil håndtering, feil spenning, feil strømtype, feil tilkobling, lynnedslag, ytre skader, fuktskader
 4. Transportskader. Transportskader må rapporteres direkte til transportselskapet av mottakeren.
 5. Feil på grunn av feil installasjon, håndtering, vedlikehold, reparasjon eller lagring som avviker fra våre instruksjoner eller strider mot bransjens praksis.
 6. Feil forårsaket av brukere, installasjonsanlegg eller miljø der produktet brukes.
 7. Normal slitasje eller estetisk svikt som ikke påvirker funksjon og ytelse.
 8. Feil forårsaket av ikke-justerte driftsinnstillinger som er viktige for funksjonaliteten.

Garantireparasjoner inkludert i årene 1 og 2 *2

 1. Under reparasjon må personell gis den nødvendige tiden og fri tilgang til produktet.
 2. Garantireparasjoner leveres av våre ansatte eller vårt autoriserte servicepersonell.
 3. Reparasjonskunder må levere kontaktinformasjon til våre ansatte på arbeidsplassen.
 4. Garantireparasjoner kan faktureres kunden hvis det viser seg at reparasjoner ikke faller innenfor rammen av disse garantibetingelsene, eller hvis den nødvendige tiden og fri tilgang til produktet ikke gis.

Ansvarsbegrensning

Garantien er begrenset til nødvendige tiltak til fornuftige kostnader som er godkjent på forhånd av Acetec.
Acetec er ikke ansvarlig for kostnader som oppstår som følge av demontering, installasjon eller transport av produktet.
Acetec er ikke ansvarlig for tredjepartskostnader som tilleggskostnader i tilfelle skade, driftsforstyrrelser
eller økte driftskostnader.
Acetec er ikke ansvarlig for indirekte kostnader, følgeskostnader eller følgeskader, inkludert produksjonskostnader.
avbrudd, tap av omsetning, tap av fortjeneste, personskade eller skade på eiendom.

*1 Innskuddsgaranti betyr at kunden sender inn produktet for reparasjon. Acetec står for frakt og retur

*2 Gjelder ventilasjonsenheter

*3 PDX400 har 2 års garanti