Cookie-inställningar
user Created with Sketch. heart_solid Created with Sketch.
0 shopping_cart Created with Sketch.
 • iconfinder_chevron-right_293665 Created with Sketch. Informasjon
 • check Created with Sketch. Direkte fra produsenten
 • check Created with Sketch. Levering innen 5 - 7 dager
 • check Created with Sketch. Gratis returforsendelse

5 års garanti 

Garantien omfatter ventilasjonsaggregat A70T, A110T, A170T, A230T, A390T, A50S, A100S, A200S, A250S, A400S, A590T, A890T, A600ST, A900ST, A1 og A2 gjelder fra og med 1.juni 2012.

Generelt

Disse garantivilkårene gjelder for Acetec sine ventilasjonsaggregat i Sverige.

 1. Garanti gjelder fra innkjøpsdato.
 2. Når du krever garanti må innkjøpsdato, samt serienummer på produktet kunne påvises og leveres til Acetec uten kostnad.
 3. Produktet har en garantiperiode på totalt 5 år fra innkjøpsdato der materiale og arbeidskostnader er inkludert de første 2 årene, fra 3 til 5 året gjelder kun levering av nødvendig materiale.

Unntak

Garanti gjelder ikke ved eller for.

 1. Transportskader.
 2. Feil på grunn av feil installasjon, håndtering, vedlikehold, reparasjon eller lagring som avviker fra våre instruksjoner eller som strider mot bransjepraksis.
 3. Komponenter som filter, drivreimer, tetninger mm som er utsatt for normal slitasje og kan anses som forbruksartikler under produktets normale livssyklus.
 4. Skader eller som kan oppstå på grunn av lynnedslag, overspenning, brann, vannskader mm, og som kan anses å utgjøre force majeure.
 5. Feil som er forårsaket av brukere, installasjonsanlegg eller miljø der produktet anvendes.
 6. Normal slitasje eller estetisk feil som ikke påvirker funksjon og ytelse.
 7. Feil på grunn av driftsinnstillinger som ikke er justert og som er viktig for funksjonaliteten Slik som for eksempel luftflyt, frysvakt-innstillinger.

Garantireparasjoner gjelder år 1 og 2.

 1. Ved reparasjon skal ansatte få nødvendig tid og fri tilgang til produktet.
 2. Garantireparasjoner leveres av våre ansatte eller av godkjent servicepersonale.
 3. De som bestiller reparasjon må gi våre ansatte kontaktopplysninger til arbeidsstedet.
 4. Garantireparasjoner kan faktureres bestilleren dersom reparasjonen ikke viser seg å være innenfor rammen for disse garantivilkårene eller om det ikke gis nødvendig tid eller fri tilgang til produktet.

Ansvarsbegrensning

Garanti er begrenset til nødvendige handlinger til rimelige kostnader som forhåndsgodkjennes av Acetec.
Acetec har ikke ansvar for kostnader som følge av demontering, installasjon eller transport av produktene.
Acetec har ikke ansvar for tredjeparters kostnader som merkostnader ved skade, driftsskader
eller økte driftskostnader.
Acetec har ikke ansvar for indirekte kostnader, følgeskader eller følgeskader inklusive produksjons-
avbrudd, tap av omsetning, utelatt gevinst, personskader eller eiendomsskader.
Klikk her for å registrere produktet ditt.